2018 YILINDA ATAPARKDA BİTEN PROJEMİZ MANZARA LİFE ATALAY

2018 YILINDA ATAPARK'DA BİTEN PROJEMİZ MANZARA LİFE ATALAY

2017 YILINDA ESERTEPEDE BİTEN PROJEMİZ

2017 YILINDA ESERTEPE'DE BİTEN PROJEMİZ

2016 YILINDA ESERTEPE DE BİTEN PROJEMİZ

2016 YILINDA ESERTEPE'DE BİTEN PROJEMİZ

2015 YILINDA OVACIK'DA İNŞAATI TAMAMLANIP BİTEN PROJEMİZ